Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia uwierzytelnione wymagają pieczęci tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Sporządza się je, gdy istnieje konieczność przedstawienia tłumaczenia dokumentu w urzędzie, sądzie lub innej instytucji administracyjnej. Tłumacz przysięgły specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby.

Do najczęściej wykonywanych tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) należą:

  • tłumaczenia dokumentów samochodowych
  • tłumaczenia dokumentów związanych prowadzoną działalnością gospodarczą czy prowadzeniem spółki: faktury, NIP, VAT UE, REGON, wpis do ewidencji, odpis z KRS itp.
  • tłumaczenia aktów urodzenia, aktów zgonu, aktów ślubu
  • tłumaczenia dokumentów prawnych: akty notarialne dotyczące kupna/ sprzedaży nieruchomości, umowy o pracę, umowy handlowe, wyroki i postanowienia sądowe, pełnomocnictwa
  • tlumaczenia świadectw, dyplomów, prac naukowych, certyfikatów

Partnerzy:

https://higieniczny.pl/uchwyty-dla-niepelnosprawnych.html designlogo.pl http://skyclinic.pl/ http://www.atlas-poland.plmagicdayij.pl