Usługi redakcyjne

Usługi redakcyjne to czynności obejmujące weryfikację oraz korektę językową. Polegają one na nanoszeniu poprawek stylistycznych, sprawdzeniu i korekcie zawartości merytorycznej a także przygotowaniu tekstu do druku (DTP). Zwracamy szczególną uwagę na kompozycję oraz logiczność przekładu. Specjalizujemy się w redagowaniu dokumentów takich jak regulaminy, instrukcje listy, dyplomy wśród których wymagane jest spełnienie wymagań określonych wzorcem specyficznym dla danej kategorii redagowanego tekstu.

Oferujemy:

-projektowanie układu typograficznego książek, czasopism, broszur lub wykonanie składu według projektu dostarczonego przez klienta
-skład i łamanie tekstów oraz tabel
-montaż grafiki i tekstów
-kompleksową usługę wykonania materiałów szkoleniowych

-oraz wiele innych…

Partnerzy:

https://higieniczny.pl/uchwyty-dla-niepelnosprawnych.html designlogo.pl http://skyclinic.pl/ http://www.atlas-poland.plmagicdayij.pl