Tłumaczenia ustne


N

asza oferta tłumaczeń ustnych obejmuje wszystkiego rodzaju wydarzenia, na których niezbędna jest obecność tłumacza. Podział realizowanych przez nas usług w tym zakresie przedstawia się następująco:

  • tłumaczenia symultaniczne (równoczesne) - są to tłumaczenia ze słuchu, w których odbierany komunikat w języku źródłowym jednocześnie przekładany jest na język docelowy, dzięki czemu uczestnicy konferencji słyszą gotowe tłumaczenie w czasie rzeczywistym.

  • tłumaczenie konsekutywne (następcze) – tłumacz rozpoczyna przekładać tekst dopiero, gdy prelegent skończy swoją wypowiedź, dostosowuje więc swoje tempo do tempa nadanego przez mówcę.

  • tłumaczenie szeptane – jest to forma tłumaczenia symultanicznego, tyle że bez użycia specjalistycznego sprzętu. Tłumacz znajdując się obok niewielkiej liczby słuchaczy, na bieżąco przekłada wypowiedź prelegenta. Tłumaczenia te znajdą więc zastosowanie, gdy kilka osób nie włada językiem, którym posługuje się większość uczestników spotkania.

Spełniamy oczekiwania najbardziej wymagających klientów, zapewniając usługi tłumaczy ustnych z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem. Nasi kontrahenci mogą oczekiwać tłumacza odpornego na stres, z dobrą dykcją i wysoką kulturą osobistą. Połączenie tych cech gwarantuje profesjonalny i płynny przebieg każdego spotkania.

Partnerzy:

https://higieniczny.pl/uchwyty-dla-niepelnosprawnych.html designlogo.pl adwokat kraków http://skyclinic.pl/ http://www.atlas-poland.pl